Firmy


Skuteczność botoksu w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentów z depresją

Dariusz J. Nasiek, MD - Medycyna Estetyczna I Lekarze, Zdrowie, Uroda
14 grudnia, 2020

W tym badaniu porównano skuteczność preparatu Botox z placebo w leczeniu pacjentów z depresją.

Skuteczność botoksu w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentów z depresją

Metody:

Do tego randomizowanego badania klinicznego włączono 28 pacjentów z depresją. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej Botox lub placebo, a wyniki Inwentarza Depresji Becka zostały określone i porównane na początku badania oraz po dwóch i sześciu tygodniach w grupach i między grupami. Ponadto porównano działania niepożądane leków między grupami.

Wyniki:

Wystąpiła statystycznie istotna różnica między obiema grupami po 6. tygodniach Beck Score (P = 0,004). Żaden z pacjentów nie doświadczył skutków ubocznych.

Wniosek:

Botox jest skuteczny w leczeniu pacjentów z depresją i jest bezpiecznym preparatem.

Wprowadzenie:

Depresja jest częstym zaburzeniem psychiatrycznym prowadzącym do dużego obciążenia, zwłaszcza w przypadku innych chorób współistniejących. Rocznie na pacjentów z depresją wydaje się 43,7 miliarda dolarów. Rutynowe leczenie depresji obejmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. W niektórych badaniach sugerowano stosowanie innych metod terapeutycznych, takich jak terapie uzupełniające lub metody wstrzykiwania, takie jak toksyna botulinowa (botoks).

Botox jest lekiem mającym wiele zastosowań w zabiegach dermatologicznych, zwłaszcza kosmetycznych. Jednym z głównych zastosowań jest leczenie i redukcja zmarszczek mimicznych. Z jednej strony istnieją różne zmienne, w tym stosowana dawka, cele terapeutyczne, historia nadwrażliwości, które mogą mieć wpływ na wyniki i skutki uboczne botoxu. Z drugiej strony znane jest wysokie bezpieczeństwo i dobra skuteczność tego leku.

W tym badaniu skuteczność preparatu Botox porównano z placebo w leczeniu pacjentów z dużą depresją.

Materiały i metody:

Do tego randomizowanego badania klinicznego włączono 28 kolejnych pacjentów z dużą depresją (według DSM-V) i Inwentarzem Depresji Becka. Kryteriami włączenia był brak nadwrażliwości na Botox. Główne terapie przeciwdepresyjne były podobne w obu grupach i nie wprowadzono żadnych zmian w rutynowych terapiach.

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej Botox lub placebo, a wyniki Inwentarza Depresji Becka zostały określone i porównane na początku badania oraz po dwóch i sześciu tygodniach w grupach i między grupami. Ponadto porównano działania niepożądane leków między grupami.

Analizę danych przeprowadzono wśród 28 osób, w tym 14 w grupie kontrolnej i 14 pacjentów w grupie badanej.

Wyniki:

Średni wiek pacjentów wynosił 35,14 ± 11,8 i 43,71 ± 10,9 lat odpowiednio w grupie Botox i placebo. W każdej grupie 7 osób było płci męskiej i 7 kobiet. Sześciu pacjentów (42,9%) i pięciu pacjentów (35,7%) w grupach z botoksu i placebo miało pozytywny wywiad rodzinny odnośnie depresji. Średni czas trwania choroby wyniósł 3,71 ± 2,3 i 3,50 ± 2,4 roku odpowiednio w grupie botoksu i placebo. Wystąpiła statystycznie istotna różnica między obiema grupami po 6 tygodniach w skali Becka (ale na początku badania i po dwóch tygodniach nie było znaczącej różnicy). Żaden z pacjentów nie doświadczył skutków ubocznych.

Dyskusja:

W tym badaniu skuteczność preparatu Botox porównano z placebo w leczeniu pacjentów z depresją, a po sześciu tygodniach leczenia zaobserwowano zachęcające efekty. Istnieją pewne kontrowersje dotyczące skuteczności botoksu w leczeniu depresji i wymagane są dalsze badania. Ogólnie, w wyniku tego badania uzyskano 47% skuteczność dla botoksu w porównaniu z 9% dla placebo.

Wniosek:

Botox jest skuteczny w leczeniu pacjentów z depresją i zapewnia duże bezpieczeństwo leczenia.

Dr Nasiek na podstawie materiałów Abbas Zamanian i zespołu

Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

medycyna eseatyczna new jersey botox restylane

Dariusz Nasiek, MD
Więcej informacji, umówienie się na konsultacje,
znajdziesz tutaj >>>

 

Leczenie i zapobieganie chorobom neurologicznym i psychiatrycznym BOTOXEM.
Zapraszamy do gabinetu Dr Dariusza Nasieka na konsultacje.

 

ARTYKUŁY TEJ FIRMY

Znajdź artykuł

ZNAJDŹ FIRMĘ

Dodaj swój biznes do naszego katalogu

Masz Firmę?

  1. Zarejestruj konto
  2. Dodaj info do łatwego znajdywania
  3. Zdobądź nowych klientów
DODAJ FIRMĘ

Copyright © 1999-2021 POLONIJNA KSIĄŻKA, a Polish Pages, Inc. company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały­ zawarte w katalogu nie mogą być bez pisemnej zgody reprodukowane - w całości lub części - w jakiejkolwiek postaci. Wydawcy katalogu nie ponoszą odpowie­dzial­noś­ci za treść reklam, artykułów i komentarzy. Opinie zawarte w ar­tykułach wyrażają poglądy ich autorów i nie muszą być zgodne ze stanowis­kiem wydawców. Wszystkie reklamy zaprojektowane przez POLISH PAGES, INC. są chronione prawem autorskim i mogą być użyte tylko w publikacjach POLISH PAGES, INC.